Clip đã bị xóa!

Một lần đến thăm hầm Đờ Cát - Điện Biên Phủ

Một lần đến thăm hầm Đờ Cát - Điện Biên Phủ
vietnam.today

Ngày đăng 09-07-2008

Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn