Sorry, this video is not available in your country.

Một lần đến thăm hầm Đờ Cát - Điện Biên Phủ

Tin trong nước

Tags: VTV4, Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, hầm Đờ Cát, Điện Biên Phủ, du lịch Việt Nam

Đăng ngày 09-07-2008

Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn

Bình luận (0)