Một lần đến thăm hầm Đờ Cát - Điện Biên Phủ

Đăng ngày 09-07-2008
Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn

Bình luận (0)