Một ngày mùa đông - Mỹ Tâm

Đăng ngày 25-04-2009
Nhac và lời: Bảo Chấn
Biểu diễn: Mỹ Tâm
Live show: Sóng đa tần

Bình luận (1)