Clip đã bị xóa!

Một ngày ở trung tâm cai nghiện ma túy

Một ngày ở trung tâm cai nghiện ma túy
vietnam.today

Ngày đăng 29-06-2011

Ở các trung tâm cai nghiện ma túy hiện nay, ngoài được tổ chức lao động, các học viên còn được học bổ túc văn hóa và học nghề, qua đó giúp họ tạo dựng được nghề nghiệp ổn định, sau này nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, dứt bỏ hẳn với ma túy.