Một phong cách vẽ tranh ấn tượng.

Tags: paint

Đăng ngày 22-08-2007
Vào mà coi, hơi bị hay lun !!!

Bình luận (4)