Một số giáo dân nổi loạn ở một trường học tại Huế

Đăng ngày 15-09-2009
Hàng rào trường tiểu học ở thị trấn Lăng Cô Thừa Thiên Huế đang được xây dựng, một số giáo dân đến cản trở, đập phá tường rào, tấn công công nhân xây dựng, gây rối trật tự công cộng tại trường học

Bình luận (0)