Clip đã bị xóa!

Một vụ giáo viên giết người tình cướp của

Một vụ giáo viên giết người tình cướp của
chetmat

Ngày đăng 07-12-2007

Vào tới phòng nghỉ, nhân lúc ông Tiến đi tắm, Thắng gọi hai cốc cà phê cho thuốc ngủ vào, rồi 2 người lên giường...