Một vụ giáo viên giết người tình cướp của

Đăng ngày 07-12-2007
Vào tới phòng nghỉ, nhân lúc ông Tiến đi tắm, Thắng gọi hai cốc cà phê cho thuốc ngủ vào, rồi 2 người lên giường...

Bình luận (9)