Clip đã bị xóa!

Múa - Bản hùng ca chim lạc ( Cao đẳng GTVT)

Múa - Bản hùng ca chim lạc ( Cao đẳng GTVT)
tungnv

Ngày đăng 23-03-2008

Đây là màn múa Bản hùng ca chim lạc trong đêm văn nghệ - Hội thao chào mừng kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng tháng Thanh niên. Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng GTVT tổ chức