Clip đã bị xóa!

[Múa] Nhóm Besame - Múa dân gian Việt Nam

[Múa] Nhóm Besame - Múa dân gian Việt Nam
hotsteps

Ngày đăng 30-04-2008

Phần thi Múa của nhóm Besame với bài Múa dân gian Việt Nam tại vòng sơ khảo Hot Steps 2008