Clip đã bị xóa!

Múa Phật nghìn mắt nghìn tay

Múa Phật nghìn mắt nghìn tay
voquangnga

Ngày đăng 03-10-2007

Múa Phật nghìn mắt nghìn tay