Clip đã bị xóa!

Múa: Tâm hồn của những pho tượng - Tốp ca thiếu nhi

Múa: Tâm hồn của những pho tượng - Tốp ca thiếu nhi
vpop

Ngày đăng 21-04-2009

Chương trình: Một trái tim, một thế giới