Clip đã bị xóa!

Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm
PoliceBoss

Ngày đăng 26-11-2008

Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm- do 12 nữ và 9 nam trình bày - tất cà đều là ng khuyết tật câm, điếc tại đất nước Trung hoa