Sorry, this video is not available in your country.

Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

NBATrieu

Tags: Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm

Đăng ngày 26-11-2008

Múa Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm- do 12 nữ và 9 nam trình bày - tất cà đều là ng khuyết tật câm, điếc tại đất nước Trung hoa

Bình luận (0)