Mưa Trân Châu (11)

Đăng ngày 27-04-2010
Hạo Dũng vẫn muốn có được Tâm Như, trong lúc say rượu nói ra hết lòng của mình. Tâm Như chăm sóc cho Nguyên Khôi Ân tận tâm, vừa tôn kính vừa yêu thương ông. Sau đó Nguyên Khôi Ân vì cứu Hạo Dũng mà chết, Tâm Như quyết làm theo di nguyện của ông là đóng cửa tập đoàn Nguyên Đại, bất chấp Hạo Dũng phản đối.

Bình luận (0)