Múa bụng Ấn Độ

Đăng ngày 12-11-2007
Nghệ sĩ múa bụng (belly-dance) Ấn Độ biều diễn tiết mục nóng bỏng...

Bình luận (5)