Clip đã bị xóa!

Múa chiều lên bản Thượng

Múa chiều lên bản Thượng
nthuonghoanh

Ngày đăng 18-02-2009

Tiết mục múa do liên chi đoàn tổ chức trong đợt văng nghệ chào xuân.