Múa chiều lên bản Thượng

Đăng ngày 18-02-2009
Tiết mục múa do liên chi đoàn tổ chức trong đợt văng nghệ chào xuân.

Bình luận (0)