Clip đã bị xóa!

Múa dân tộc Dao
nhimbeo22583

Ngày đăng 24-02-2008

thi hết môn Phương pháp huấn luyện dân gian của lớp huấn luyện múa khoá 24 trường Đại Học Sân khấu điện ảnh Hà Nội