Clip đã bị xóa!

Múa đồng đội tôi - Tốp múa quân đội

Múa đồng đội tôi - Tốp múa quân đội
Vpop

Ngày đăng 23-12-2008

Múa đồng đội tôi do Tốp múa quân đội chào mừng ngày thành lập quân đội Việt Nam