Clip đã bị xóa!

Múa hiện đại
pilsner

Ngày đăng 26-08-2007

Tiết mục múa hiện đại do đội múa của mái ấm quận 8 thực hiện, biểu diễn giúp vui cho chương trình tổng kết chiến dịch của câu lạc bộ EFC. Đúng là nhỏ mà có võ hi`hi` ^^