Clip đã bị xóa!

Múa khèn
thequangbk

Ngày đăng 23-02-2008

Múa khèn ở Sa Pa