Clip đã bị xóa!

Mưa lũ lớn ở Lai Châu
vietnam.today

Ngày đăng 16-07-2008

Thời sự ngày 15/07/2008