Clip đã bị xóa!

Mưa lũ tiếp tục ở miền Trung

Mưa lũ tiếp tục ở miền Trung
libracloud

Ngày đăng 19-11-2007

Thiên tai lũ lụt tiếp tục diễn ra ở miền Trung