Mưa lũ tiếp tục ở miền Trung

Đăng ngày 19-11-2007
Thiên tai lũ lụt tiếp tục diễn ra ở miền Trung

Bình luận (0)