Sorry, this video is not available in your country.

Múa: lung linh mai vàng

Tin trong nước

Tags: ca nhạc, giao lưu, nga, Múa, lung linh mai vàng, Huỳnh Tứ, Quốc Toản, Tốp múa nhà hát CMN Thăng Long

Đăng ngày 28-11-2008

Nhạc Huỳnh Tứ
Biên đạo: NSƯT Quốc Toản
Biểu diễn: Tốp múa nhà hát CMN Thăng Long

Bình luận (12)

Xem thêm bình luận