Sorry, this video is not available in your country.

Múa ngày hội vui - Vũ đoàn Carmen

Tin trong nước

Tags: Múa ngày hội vui, Vũ đoàn Carmen, mua ngay hoi vui, vu doan Carmen

Đăng ngày 03-11-2008

Điệu múa ngày hội mùa uyển chuyển đẹp mắt làm các bạn cảm thấy thêm yêu quê hương Việt Nam vào ngày hội vui

Bình luận (0)