Múa nón Khúc Hát Ân Tình

Tags: múa nón

Đăng ngày 25-02-2008
điệu múa nón lá Khúc Hát Ân Tình do các em nữ TNTT Memphis trình bày

Bình luận (6)