Clip đã bị xóa!

Múa quạt - Cụm 8 hè 2008

Múa quạt - Cụm 8 hè 2008
DF.thangld

Ngày đăng 11-08-2008

Bài múa quạt của thiếu nhi cụm 8 quận Ba Đình - Hà Nội trong buổi sinh hoạt hè 2008