Mưa sao băng Perseid

Đăng ngày 13-08-2008
Mưa sao băng Perseid Tran mua sao bang rang sang ngay 13/8/08. Duoc thuc hien tren de Song Hong. Tat ca dung cu chi co mot chiec ong nhom va camera 8.0 mp

Bình luận (9)