Clip đã bị xóa!

Mùa thu khai trường
thoahan

Ngày đăng 05-09-2007

Nhim hát đồng ca nhân ngày khai giảng năm học mới.