Sorry, this video is not available in your country.

Mụn thịt và phương pháp điều trị (Gia đình online ngày 25/ 11/ 2007)

thungo

Tags: VTC1, Gia đình online 2511, tìm hiểu về mụn thịt

Đăng ngày 28-11-2007

Tư vấn về cách phòng ngừa và điều trị mụn thịt.

Bình luận (3)