Mỹ Tâm bất ngờ bị cưỡng hôn

Đăng ngày 07-05-2012
Mỹ Tâm bất ngờ bị fan cuồng cưỡng hôn trong đêm Gala sinh viên.

Bình luận (0)