Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Tâm bất ngờ bị cưỡng hôn

Hoàng Anh Sơn

Tags: Mỹ Tâm, bất ngờ, bị, fan cuồng, cưỡng hôn, Mỹ Tâm

Đăng ngày 07-05-2012

Mỹ Tâm bất ngờ bị fan cuồng cưỡng hôn trong đêm Gala sinh viên.

Bình luận (0)