Clip đã bị xóa!

Mỹ Tâm bất ngờ bị cưỡng hôn

Mỹ Tâm bất ngờ bị cưỡng hôn
hoangson

Ngày đăng 07-05-2012

Mỹ Tâm bất ngờ bị fan cuồng cưỡng hôn trong đêm Gala sinh viên.