Clip đã bị xóa!

Mỹ Tâm nhảy sexy trong ''Vũ điệu France cho anh''

Mỹ Tâm nhảy sexy trong ''Vũ điệu France cho anh''
tuannt_hicc

Ngày đăng 12-01-2009

Mỹ Tâm mang đến chương trình "Vũ điệu France cho anh", bài hát sôi động do cô sáng tác.