Mỹ Tâm nhảy sexy trong ''Vũ điệu France cho anh''

Đăng ngày 12-01-2009
Mỹ Tâm mang đến chương trình "Vũ điệu France cho anh", bài hát sôi động do cô sáng tác.

Bình luận (6)