Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ Tâm và thí sinh Vietnamidol

Ngô Thanh Tài

Tags: Mỹ Tâm và thí sinh Vietnamidol

Đăng ngày 18-12-2008

Mỹ Tâm và thí sinh Vietnamidol

Bình luận (0)