Clip đã bị xóa!

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày 11/9/2011

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày 11/9/2011
blackocean

Ngày đăng 10-09-2011

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày 11/9/2011