Sorry, this video is not available in your country.

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày 11/9/2011

Biển Chết

Tags: khủng bố, ngày đen tối

Đăng ngày 10-09-2011

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày 11/9/2011

Bình luận (0)