Mỹ nhân Hollywood cởi đồ so găng

Đăng ngày 28-03-2012
Một loạt người đẹp "thượng thặng" ở "kinh đô điện ảnh thế giới" Hollywood vừa quyết định cởi đồ để so găng trên tạp chí danh tiếng V số ra tháng 4 năm 2012.

Bình luận (0)