Sorry, this video is not available in your country.

NHững tiết mục đặc sắc trong chương trình chúng tôi là chiến sỹ

Lê Hữu Phi

Tags: thời sự, tin tức, những sự kiện, những tin tức

Đăng ngày 29-09-2007

NHững tiết mục đặc sắc trong chương trình chúng tôi là chiến sỹ

Bình luận (11)

Xem thêm bình luận