Clip đã bị xóa!

NOTHING IN YOUR EYES 2 - Bảo Thy - Mr T & Yanbi

NOTHING IN YOUR EYES 2 - Bảo Thy - Mr T & Yanbi
lonalonacute

Ngày đăng 26-03-2012

Composer by Yanbi & Mr.T Instrumental Nothing In Your Eyes (Touliver mix ) F.O.E Team 2012 actor : Huy Nguyễn Stylist : Tú Nguyễn Director : Nkevin [W] studio present