Sorry, this video is not available in your country.

NỤ HÔN & NƯỚC MẮT [đàn nhị]

tutankhamunnag

Tags: đàn Nhị, NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

Đăng ngày 11-10-2008

đoạn clip thể hiện bài NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT = nhạc cụ : đàn Nhị

Bình luận (1)