Clip đã bị xóa!

NỤ HÔN & NƯỚC MẮT [đàn nhị]

NỤ HÔN & NƯỚC MẮT [đàn nhị]
tutankhamunnag

Ngày đăng 11-10-2008

đoạn clip thể hiện bài NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT = nhạc cụ : đàn Nhị