NỤ HÔN & NƯỚC MẮT [đàn nhị]

Đăng ngày 11-10-2008
đoạn clip thể hiện bài NỤ HÔN VÀ NƯỚC MẮT = nhạc cụ : đàn Nhị

Bình luận (1)