Clip đã bị xóa!

NUOC NGAP TAI DHCN HA NOI
rongden_nb1412

Ngày đăng 04-11-2008

TU CON VAO SAN TRUONG NUOC NGAP TO.XE KO DI DUOC.MAY RUT TIEN DIEN THOAI NGUNG HOAT DONG.SV NGHI HOC.MOI THU CHIM TRONG NUOC LU.XIN LOI HINH ANH HOI MO