Clip đã bị xóa!

Nakamura hướng dẫn sút phạt

Nakamura hướng dẫn sút phạt
442online

Ngày đăng 16-07-2010

Nakamura luôn có những pha đá phạt tuyệt đẹp