Nam sinh trường Nguyễn Du đánh nhau

Đăng ngày 21-03-2008
Một thực trạng báo động về việc đánh nhau trong giới học sinh . Biết bao giờ mới hết những cảnh như thế này để trả lại màu áo trăng tinh khôi của học sinh ???!!!

Bình luận (88)