Sorry, this video is not available in your country.

Nam sinh trường Nguyễn Du đánh nhau

LeSie BB

Tags: học sinh, đánh nhau, báo động

Đăng ngày 21-03-2008

Một thực trạng báo động về việc đánh nhau trong giới học sinh . Biết bao giờ mới hết những cảnh như thế này để trả lại màu áo trăng tinh khôi của học sinh ???!!!
Đọc thêm

Bình luận (88)

Xem thêm bình luận