Clip đã bị xóa!

Nắng có còn xuân - Nghi Văn và Nhóm múa Bình Minh

Nắng có còn xuân - Nghi Văn và Nhóm múa Bình Minh
vpop

Ngày đăng 11-02-2010

Chương trình: Tết làm điều hay Nắng có còn xuân - Nghi Văn và Nhóm múa Bình Minh