Sorry, this video is not available in your country.

Naruto Shippuuden Tập 51-52 Ver 2

Thezzbiszz

Tags: Naruto, Shippuuden, Action, Super Power, Ninja, Konoha, Leaf, Anime, Shounen, Martial Arts, Ver 2

Đăng ngày 28-03-2008

Cảm ơn Chaosyu vì đã dịch giùm 2 từ trong tập này. Cuối cùng thì cũng đã theo kịp tốc độ phim Naruto sau bao nhiêu tuần chậm trễ...

Bình luận (56)

Xem thêm bình luận