Sorry, this video is not available in your country.

Ném bóng rổ bách phát bách trúng

442 Online

Tags: bóng rổ, Ném bóng rổ bách phát bách trúng, bong ro

Đăng ngày 31-12-2009

Đứng trên sân, VĐV thực hiện liên tiếp các cú ném rổ và đều thành công đầy bất ngờ.

Bình luận (0)