Clip đã bị xóa!

Ném bóng rổ bách phát bách trúng

Ném bóng rổ bách phát bách trúng
442online

Ngày đăng 31-12-2009

Đứng trên sân, VĐV thực hiện liên tiếp các cú ném rổ và đều thành công đầy bất ngờ.