Sorry, this video is not available in your country.

Ném bóng rổ bách trúng

442 Online

Tags: Ném bóng rổ bách trúng, bóng rổ, bong ro, ném bóng rổ

Đăng ngày 12-08-2009

Trong sân trống vắng, VĐV thực hiện các bài tập rất thành thục với nhiều cú ném chính xác.

Bình luận (0)