Clip đã bị xóa!

Ném bóng rổ bách trúng
442online

Ngày đăng 12-08-2009

Trong sân trống vắng, VĐV thực hiện các bài tập rất thành thục với nhiều cú ném chính xác.