Nga diễu binh mừng chiến thắng phát xít

Tags: diễu binh
Đăng ngày 09-05-2008
Quảng trường đỏ

Bình luận (0)