Clip đã bị xóa!

Nga diễu binh mừng chiến thắng phát xít

Nga diễu binh mừng chiến thắng phát xít
levn88

Ngày đăng 09-05-2008

Quảng trường đỏ