Sorry, this video is not available in your country.

141 HN ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên 'nghịch dại'

phapluat.xahoi

Tags: cảnh sát, hình sự, giao thông, cơ động, đặc nhiệm, 141, tổ công tác đặc biệt, Công an Hà Nội, tội phạm, đường phố, ký sự 141, nhật ký 141, 141HN

Đăng ngày 16-07-2012

141HN: Chuẩn bị đánh nhau thì bị 141 HN bắt.