Clip đã bị xóa!

141 HN ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên 'nghịch dại'

141 HN ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên 'nghịch dại'
phapluat.xahoi

Ngày đăng 16-07-2012

141HN: Chuẩn bị đánh nhau thì bị 141 HN bắt.