141 HN ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên 'nghịch dại'

Đăng ngày 16-07-2012
141HN: Chuẩn bị đánh nhau thì bị 141 HN bắt.

Bình luận (0)