Ngẫu hứng lý ngựa ô - Khắc Hiếu - Hải Yến

Đăng ngày 18-10-2008
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông, đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa

Bình luận (0)