Clip đã bị xóa!

Ngẫu hứng lý ngựa ô - Khắc Hiếu - Hải Yến

Ngẫu hứng lý ngựa ô - Khắc Hiếu - Hải Yến
Vpop

Ngày đăng 18-10-2008

Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông, đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa