Clip đã bị xóa!

Ngày Bác Hồ mất
shaiya

Ngày đăng 28-07-2008

clip buồn về bác