Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Không Anh - Hoàng Thùy Linh

caheosathu

Tags: Ngày Không Anh - Hoàng Thùy Linh

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 03-07-2012

Điều đặc biệt nhất trong Ngày Không Anh là Hoàng Thùy Linh đã trực tiếp tham gia trong quá trình dựng MV này. Đây là một bài hát Linh rất thích và đã thực hiện quay clip, đây là MV thứ 2 trong album "Đừng vội vàng".
Đọc thêm

Bình luận (0)