Ngày Không Anh - Hoàng Thùy Linh

Đăng ngày 03-07-2012
Điều đặc biệt nhất trong Ngày Không Anh là Hoàng Thùy Linh đã trực tiếp tham gia trong quá trình dựng MV này. Đây là một bài hát Linh rất thích và đã thực hiện quay clip, đây là MV thứ 2 trong album "Đừng vội vàng".

Bình luận (0)