Clip đã bị xóa!

Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy
MusicBoxVN

Ngày đăng 16-05-2008

Clip do MBE thực hiện năm 2008 (16.05.08)