Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy

Tags: long, phung, sum, vay - musicbox

Thể hiện: Nhiều ca sĩ

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 16-05-2008
Clip do MBE thực hiện năm 2008 (16.05.08)

Bình luận (0)