Clip đã bị xóa!

Ngày đầu tiên đến trường - Mỹ Tâm

Ngày đầu tiên đến trường - Mỹ Tâm
ngothanhtai

Ngày đăng 24-02-2007

Bay đến ước mơ 5 hát live nên không hay bằng trong đĩa ^^