Sorry, this video is not available in your country.

Ngày đầu tiên đến trường - Mỹ Tâm

Ngô Thanh Tài

Tags: Ngay dau tien den truong, Mỹ Tâm, My Tam

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 24-02-2007

Bay đến ước mơ 5 hát live nên không hay bằng trong đĩa ^^

Bình luận (11)

Xem thêm bình luận